پاسخ های مشاورین و متخصصین

خسارت مگس خربزه در محصول شما دیده میشود. قبل از کاشت بذرهای خربزه را ب...
2 هفته پیش
سلام دوست عزیز. از غده­های سالم و ضدعفونی شده و ارقام زودر...
2 هفته پیش
دوست عزیز گیاه شما دچار بیماری آنتراکنوز که یک بیماری قارچی هست شده اس...
2 هفته پیش
گیاه را در خاک مناسب کاشت زامیفولیا بکارید. میتوانید از مخلوط خاکبرگ،...
2 هفته پیش
قرار دادن گیاه در محیط سرد و خاک همیشه اشباع از آب باعث زرد شدن برگ آن...
2 هفته پیش
از ارقام مقاوم استفاده کنید. بین ردیفها و بوته ها فاصله مناسبی وجود دا...
سلام. بیماری لکه سیاه یا آنتراکنوز درخت شما رو درگیر کرده . در فصل پای...
3 هفته پیش
سلام. انجیرهای باغ شما در اثر آفت مگس سرکه، دچار ترشیدگی شدن، که عامل...
3 هفته پیش
سلام دوست عزیز. متاسفانه محصول جو شما به بیماری لکه قهوه ای نواری مبتل...
3 هفته پیش
سلام دوست عزیز. درخت انجیر مبتلا به بیماری شانکر یا سرخشکی شاخه شده ....
3 هفته پیش