اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس گیاه پزشکی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

تجربه در کنترل آفات

این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرسش های پاسخ داده شده