معرفی خدمات و محصولات

سبزینه مارال

سبزینه مارال

تلفن : ۰۳۵۳۸۴۱۱۱۸۵

مهر آذین کود

مهر آذین کود

تلفن : (021)66260609

کیمیا رعد

کیمیا رعد

تلفن : 02188320640

دایان

دایان

تلفن : ۰۵۱۳۴۶۹۳۳۳۳

زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

تلفن : 026-36203534

بیوزر

بیوزر

تلفن : 08646331892

اکسیر کشاورزی

اکسیر کشاورزی

تلفن : 02146139821

نوتیاز

نوتیاز

تلفن : 04433744574-04433744518

اطلس کشت سپاهان

اطلس کشت سپاهان

تلفن : 031-33727818

فراوری روی سپیدار

فراوری روی سپیدار

تلفن : ۰۲۱-۷۷۱۶۵۹۲۲

کیمیا کود بهار

کیمیا کود بهار

تلفن : 021-44381767 - 021-44381508