معرفی خدمات و محصولات

دایان، مشاوره و برنامه ریزی غذایی

دایان
دایان، مشاوره و برنامه ریزی غذایی

خراسان رضوي / مشهد

سم و کود
تولید کودهای زیستی

زیست فناور پیشتاز واریان
تولید کودهای زیستی

البرز / كرج

سم و کود
بیوزر؛ تولید و عرضه کودهای شیمیایی

تولید و عرضه کودهای شیمیایی بیوزر
بیوزر؛ تولید و عرضه کودهای شیمیایی

مركزي / خمين

سم و کود
شركت فن آوري زيستي مهرآسيا (مابكو)

شركت فن آوري زيستي مهرآسيا (مابكو)
شركت فن آوري زيستي مهرآسيا (مابكو)

تهران / تهران

سم و کود
اکسیر کشاورزی

اکسیر کشاورزی
اکسیر کشاورزی

يزد / مهريز

سم و کود
نوتیاز

نوتیاز
نوتیاز

آذربايجان غربي / اروميه

سم و کود
اطلس کشت سپاهان

اطلس کشت سپاهان
اطلس کشت سپاهان

اصفهان / اصفهان

سم و کود
فراوری روی سپیدار

فراوری روی سپیدار
فراوری روی سپیدار

تهران / تهران

سم و کود
کیمیا کود بهار

کیمیا کود بهار
کیمیا کود بهار

تهران / تهران

سم و کود
مشاوره پرورش کرم خاکی

مشاوره پرورش کرم خاکی
مشاوره پرورش کرم خاکی

تهران / ورامين

سم و کود ، نهال و بذر
رویال کشت

رویال کشت
رویال کشت

تهران / تهران

سم و کود
غزال شیمی

غزال شیمی
غزال شیمی

تهران / تهران

سم و کود