معرفی خدمات و محصولات

جهان کشت گستر اکسین، تولید کودهای کشاورزی

شرکت جهان کشت گستر اکسین
جهان کشت گستر اکسین، تولید کودهای کشاورزی

قم / قم

نهال و بذر
بذر و نهال نارون کشت؛ بذر و نهال

موسسه بذر و نهال نارون کشت
بذر و نهال نارون کشت؛ بذر و نهال

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
نهالکار 24 ( فیروز قره داغی) میاندوآب ؛ نهالستان

نهالستان نهالکار 24 ( فیروز قره داغی) میاندوآب
نهالکار 24 ( فیروز قره داغی) میاندوآب ؛ نهالستان

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
فراز نهال میاندوآب؛ نهالستان

نهالستان فراز نهال میاندوآب
فراز نهال میاندوآب؛ نهالستان

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
رویال نهال سیاوش رونق میاندوآب ؛ نهالستان

نهالستان رویال نهال سیاوش رونق میاندوآب
رویال نهال سیاوش رونق میاندوآب ؛ نهالستان

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
ارغوان نهال میاندوآب ؛ نهالستان

نهالستان ارغوان نهال میاندوآب
ارغوان نهال میاندوآب ؛ نهالستان

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
میاندوآب نهال (رجبی) ؛ نهالستان

نهالستان میاندوآب نهال (رجبی)
میاندوآب نهال (رجبی) ؛ نهالستان

آذربايجان غربي / مياندوآب

نهال و بذر
شتاک ؛ نهالستان و فروش نهال

نهالستان و فروش نهال شتاک
شتاک ؛ نهالستان و فروش نهال

البرز / هشتگرد

نهال و بذر
ایران بذر؛ واردات بذر

واردات بذر ایران بذر
ایران بذر؛ واردات بذر

البرز / كرج

نهال و بذر
ایران سینجنتا، توزیع کود، سم و بذر

توزیع کود، سم و بذر ایران سینجنتا
ایران سینجنتا، توزیع کود، سم و بذر

تهران / تهران

سم و کود ، نهال و بذر
سپاهان رویش، واردات کود و بذر

شرکت واردات کود و بذر سپاهان رویش
سپاهان رویش، واردات کود و بذر

اصفهان / اصفهان

سم و کود ، نهال و بذر
زمرد دشت آتیه با نام تجاری Golden DAIKO، نهال گردو

شرکت زمرد دشت آتیه عرضه نهال گردو با نام تجاری Golden DAIKO
زمرد دشت آتیه با نام تجاری Golden DAIKO، نهال گردو

تهران / تهران

نهال و بذر