سبزافرین


سبزافرین

ما تو مجموعه سبزآفرین تمام امکاناتی که لازم دارید رو براتون فراهم کردیم. گل و گیاه آپارتمانی، درختچه های زیبا، بذر گیاهانی که شما دوس دارید، حتی بذر سبزی که بتونید تو تراس خونه برای خودتون تو گولدون های مخصوص این کار کشت کنید.خودتون رو از خرید سبزی بی نیاز کنید.

گلدان های مدرن و یا سنتی، استند های چند طبقه برای استفاده ی بهتر از فضا، ابزار گلکاری و باغبانی و از همه مهمتر کود ارگانیک و کاملا بهداشتی بدون هرگونه آلودگی و آفت. حتی اگه به گلدان های خودتان هم آفت زده یا ضعیف شدن می توانید از بسته های تقویتی سبز آفرین استفاده کنید.

بذر شنبلیله
بذر شنبلیله

بذر شاهی
بذر شاهی

بذر گل تاج خروس چتری
بذر گل تاج خروس چتری

بذر گل پریوش پاکوتاه
بذر گل پریوش پاکوتاه

خاک اماده کاشت بنفشه افریقایی
خاک اماده کاشت بنفشه افریقایی

خاک اماده کاشت مخصوص گیاهان زینتی
خاک اماده کاشت مخصوص گیاهان زینتی

کوکوپیت
کوکوپیت

ورمی کولیت
ورمی کولیت