گلایل


گلایل

فروش نهاده های کشاورزی مانند انواع سموم، ادوات باغبانی و خانگی، کود، بذر

حشره کش دلتامترین 2/5 %
حشره کش دلتامترین 2/5 %

روغن ولک مهان
روغن ولک مهان

اره هرس طرح سامورایی
اره هرس طرح سامورایی

بذر خیار درجه یک
بذر خیار درجه یک

بذر تربچه دورنگ
بذر تربچه دورنگ

کود کامل مایع ففوکارب یک لیتری
کود کامل مایع ففوکارب یک لیتری

هورمون فوق العاده اچ بی 101 ژاپن
هورمون فوق العاده اچ بی 101 ژاپن

کارت زرد بسته ای حشرات درجه یک
کارت زرد بسته ای حشرات درجه یک

خمیر آنتی تارلو
خمیر آنتی تارلو