معماران سبز


معماران سبز

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز فزایندۀ بشـر، مواد غذایی کشاورزی بیش از پیش از جایگاه ویژه برخوردار شده است. فنـاوری هـای نوین نیـز با دستـاوردهای توسعـه کشت های گلخـانه ای و هیدروپونیک، روش های استفاده بهینه از منابع آبی و سیستم های به روز آبیاری، بهره گیری از بذرهای اصلاح شده، تغذیه علمی گیاه و سودگرفتن از کودها و سموم ارگانیک، از جمله گام های بزرگی است که بشر جهت پیشبرد اهداف خود در این زمینه برداشته است.شـرکت معمـاران سبـز در سال 1389 تأسیس و فعالیت خود را در عرصـۀ واردات، تولیـد و توزیع نهاده های کشـاورزی آغـاز کرد. هدف این شرکت تلاش از محافظت  محیط زیست و ارتقای سطح کیفی و کمی و بهره وری در صنعت کشاورزی این مرز و بوم است.این شـرکت به عنوان یکی از شرکت های تأمین کنندۀ نهاده های کشاورزی با شناسایی و بکارگیری آخرین یافته های علمی در سـراسـر جهان می کوشد با تکیه بر دانش مهندسی، توانایی و تجارب طولانی مدیران و کارشناسان مجرب خود در توسعه و بهبـود هرچه بیشتـر صنعت کشاورزی پیشتـاز باشد.معماران سبز با هدف عرضه محصولات متنوع با کیفیت قابل تضمین در صدد است نقش مؤثری در راستای اجرای هدف متعالی توسعۀ پایدار کشور عزیزمان ایفـا نماید.

نیتروپلاس فُراِن
نیتروپلاس فُراِن

های پی
های پی

رفـع سـریـع کمبـود فسفـر، افزایش باروری و گرده افشانی

های کا
های کا

موثر در افزایش وزن وسایز میوه، افزایش کیفیت و عملکرد محصولات (سایزبندی، رنگ پذیری و طعم دهی)

سالت لس
سالت لس

کود آلی اصلاح کنندۀ شوری خاک

برانزا
برانزا

ترکیبی متعادل از عناصر پرمصرف گیاه( نیتروژن، فسفر و پتاسیم)

اکسترا بر
اکسترا بر

اکسترا بر با اکثر کودها و سموم کشاورزی قابلیت اختلاط دارد.

فونیکس
فونیکس

غنی از مواد مورد نیاز گیاه و حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک