سبزاور پردیس


سبزاور پردیس

شرکت شیمیائی سبزآور پردیس (سهامی خاص) از سال ۱۳۷۶فعالیت خود را با ساخت تکنیکال قارچ کش کاپروکسی کلراید و فرمولاسیون آن بصورت میشوکاپ ۳۵% WP آغاز نمود که طی ۱۹ سال بالغ بر ۴۰۰۰ تن از این سم را تولید ودر سطح کشور به بازار مصرف عرضه نموده است که به لحاظ عدم نیاز به واردات مواد اولیه میلیونها دلار صرفه جوئی ارزی شده است.هدف اصلی شرکت تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی مورد نیاز بخش کشاورزی که بصورت تخصصی وبرای بی نیازی از واردات آن وکارآفرینی و ایجاد اشتغال میباشد.در سال ۱۳۸۷ خطوط تولید سموم مایع راه اندازی گردید ودر حال حاضر انواع محصولات با فرمولاسیون EC،SC،FS  و Ew  در این شرکت تولید میگرددکه هم اکنون این شرکت دارای خط پودری (wp )،خط مایع (EW-SC-EC-FS )وخط سنتز تکنیکال و کاپروکسی کلراید می باشد.

حشره کش دلتامترین 2/5 %
حشره کش دلتامترین 2/5 %

دیازینون 60%
دیازینون 60%

دیفنوکونازول ۳%
دیفنوکونازول ۳%

دلتامترین ۲٫۵%
دلتامترین ۲٫۵%

فن پیروکسی میت ۵%
فن پیروکسی میت ۵%

کاربندازیم ۶۰ % پودر وتال
کاربندازیم ۶۰ % پودر وتال

مخلوط بردو ۱۸ %
مخلوط بردو ۱۸ %

کاپتان ۵۰% پودر وتابل
کاپتان ۵۰% پودر وتابل