باغبان تاک


باغبان تاک

داروخانه گیاهپزشکی باغبان فعالیت خود را در زمینه مشاوره فنی و مهندسی، عرضه و فروش بهترین نهاده های کشاورزی و باغبانی از مهر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و سه هجری خورشیدی آغاز نمود. فعالیت باغبان در حال حاضر به دو بخش کلی تقسیم می شود:1- کارشناسی باغات و مزارع جنوب کشور توسط کارشناسان مجرب2- عرضه نهاده های متناسب با نیاز کشاورزان (ارسال به سراسر کشور)خط مشیما با گردآوری محصولات متنوع، جهت احترام به سلیقه مصرف کنندگان و پاسخگویی به نیاز تمامی کاربران، قصد داریم گام موثری در صنعت کشاورزی کشور در جهت نیل به هدف توسعه پایدار کشاورزی برداریم؛ از این رو داروخانه گیاهپزشکی باغبان از ابتدا، تامین نهاده های سازگار با محیط زیست را هدف خود قرار داد. بر آن شدیم تا برای افزایش بهره وری در کشاورزی، کارایی و اثربخشی را به گونه ای ارتقا دهیم که اثر منفی بر روی آب، خاک و گیاه را به حداقل برسانیم و رشد کیفی و کمی محصول، بهترین معرف ما باشد. پس دو چیز در باغبان مشهود است:1- آن چه باید داشته باشد را دارد.2- آن چه نباید داشته باشد را ندارد.

بردوفیکس
بردوفیکس

رنگ بردو
رنگ بردو

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده رنگ شود

بردو دوقلو
بردو دوقلو