پارس دشت


پارس دشت

گلخانه ترکیبی از علوم کشاورزی، فناوری و صنعت را شامل می شود. گلخانه محلی است که با پوشش های شفاف پوشیده شده و در آن، دما، نور و رطوبت قابل کنترل است. با توجه به خطراتی که خشکسالی کشت محصولات را تهدید می کند و نیز جهت بهره برداری هرچه بیشتر از عرصه های موجود و استفاده بهینه از زمین صنعت گلخانه در دنیا روند رو به رشد داشته است.

در سالهای اخیر در کشورمان جايگزيني كشت محصولات گلخانه اي بجای كشت در فضاي آزاد، سياستي است که به منظور جلوگيري از كمبود توليدات كشاورزي براثر بروز خشكسالي از سوي وزارت جهاد كشاورزي دنبال مي شود.

طبق آمارها در كشت گلخانه اي به ازاي هرمترمكعب آب حدود 18 كيلوگرم محصول توليد مي شود كه اين ميزان 20 برابر توليد در فضاي باز است.

شرکت پارس دشت چهلستون به عنوان اولین شرکت تخصصی در صنعت گلخانه در سال 1385 تأسیس شد و با اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

موضوع فعالیت شرکت، مشاوره، طراحی، ساخت گلخانه های مدرن و تجهیزات جانبی آن می باشد. این شرکت با بهره گیری از پرسنل کاردان و متخصص، طی دوسال اول فعالیت خود با هدف آشنایی با علوم روز در صنعت گلخانه و همکاری با پیشکسوتان این صنعت در دنیا توانست5 پروژه گلخانه مدرن با مشارکت شرکت های قوی اسپانیایی در وسعتی حدود 5 هکتار در سرتاسرکشور اجرا کند.
 

سیستم ابیاری
سیستم ابیاری

سیستم بویلر
سیستم بویلر

سیستم خنک کننده و رطوبتی
سیستم خنک کننده و رطوبتی

فن چرخش هوا
فن چرخش هوا

اتاق ایزوله
اتاق ایزوله