معرفی شرکت


معرفی شرکت

مجتمع تولید سموم مشکفام فارس دارای خطوط مختلف و کاملاً مجهز به ماشین آلات مدرن ساخت اروپای غربی، هند و ایران است که قادر به انجام فرمولاسیون هایWP, EC ,FS ,G ,SP ,SL ,DS ,EW ,SC ,DF می باشد. این فرمولاسیون ها درسه گروه حشره کش علف کش و قارچ کش و درسالن های کاملاً مجزا تولید می گردد.
از آنجایی که لازمه اخذ استاندارد ISO-IEC 17025 تجهیز آزمایشگاه به کلیه دستگاه ها و سیستم های مدرن آنالیز می باشد، لذا استفاده از نیروهای متخصص و نیز ارتقاء سطح علمی اپراتورهای آزمایشگاه گام مهمی در تحقق و دست یابی به این امر بوده است. از طرفی شرکت مشک فام فارس تنها تولید کننده سموم در کشور می باشد که موفق به اخذ گواهی استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای چهار محصول خود گردیده است.
نیکوسولفورون 4% OD
نیکوسولفورون 4% OD

نیکوسولفورون 4% OD علف کش انتخابی سیستمیک از گروه Sulfonyl Urea قبل از مصرف بطری سم را خوب تکان دهید.

اکسی فلورفن 24% امولسیون
اکسی فلورفن 24% امولسیون

علف کش تماسی و انتخابی برای کنترل علف های نارک برگ وپـهن برگ پیاز .

آمترین %80 پودر وتابل
آمترین %80 پودر وتابل

آمترین علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع نیشکر جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ می باشد

بنتازون 48% مایع
بنتازون 48% مایع

ادامه مطلب بنتازون 48% مایع بنتازون 48% مایع علف کش تماسی، انتخابی و بازدارنده فتوسنتز علیه علف های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در مزارع برنج، یونجه، سویا و شبدر

کاپتان 50% پودر وتابل
کاپتان 50% پودر وتابل

کاپتان 50% پودر وتابل قارچ کش با اثر محفاظتی و درمانی برای مبارزه با سفیدک دروغی مو، بوته میری نخود، لکه سیاه سیب، بیماری غربالی، پیچیدگی برگ هلو

تبوکونازول 25% روغن در آب
تبوکونازول 25% روغن در آب

قارچ کش برگ با اثر حفاظتی و معالجه کننده، جهت مبارزه و کنترل بیماری لکه سیاه سیب

علی ملک خرمی - مدیر فروش

32602085 -071

مرضیه زارع - واحد گیاهپزشکی

32602085 -071

لوئیزا پورشیروانی - مدیر بازرگانی

88058561 -021

ندا کسرائی - واحد بیولوژیک

88058561- 021