شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق (نانوکودهای کلاته خضرا)


شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق (نانوکودهای کلاته خضرا)

شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در سال 1382 با هدف دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در تهران تأسیس شد. در سال 1385 این شرکت با دستیابی به فناوری نانو موفق به حضور در این حوزه استراتژیک  گردید. شرکت صدور احرار شرق در سال 1387 اولین و تنها نانوبرند حوزه کشاورزی تاریخ ایران را از ستاد ویژه توسعه فناوری ریاست جمهوری دریافت نمود و در سال 1388 موفق به ثبت اختراع خود در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری کشور گردید. این شرکت در سال 1389 با تولید نانوکود کلات آهن خضراء از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری ایران به عنوان فناور برتر انتخاب شد.در سال 2012، شرکت صدور احرار شرق به عنوان مالک "فناوری کلات های پیشرفته"  و تنها تولید کننده ساختارهای مبتنی بر آن یعنی کلاتها و نیز نانوکلاتها، تکنولوژی منحصر به فرد خود را در اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبت نمود و در همان سال، این فناوری را در اداره ثبت اختراعات اروپا فایل کرد. این تکنولوژی پیشرفته در آمریکا، اروپا و ایران به نام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت و با عنوان "Chelate Compounds" ثبت گردیده است.

کود 20-20-20 NPK
کود 20-20-20 NPK

کود کلات بور 9 %
کود کلات بور 9 %

کود کلات مولیبدن 5%
کود کلات مولیبدن 5%

کود 36-12-12 NPK
کود 36-12-12 NPK

کود سوپر (TE + 17-3-6)
کود سوپر (TE + 17-3-6)

کود فروت ست
کود فروت ست

کود کلات کلسیم 7%
کود کلات کلسیم 7%

کود کلات سیلیسیم 2%
کود کلات سیلیسیم 2%

کود کلات مس 8%
کود کلات مس 8%

کود فسفر 17 %
کود فسفر 17 %