طبقه بندی استان های کشور برای تولید دانه های روغنی

طبقه بندی استان های کشور برای تولید دانه های روغنی

2 ماه پیش بازدید39

در الگوی کشت محصولات زراعی برای سال 1401 - 1402، وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده است که در هر استان چه محصولات زراعی و در چه حجمی کشت شوند.

برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان نیز مشوق ها و تسهیلات تولید به تولیدکنندگان و کشاورزان، اختصاص داده می شود و از طرفی قیمت آب بهای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند، کاهش خواهد یافت.

در این طبقه بندی استان های خوزستان با 161 هزار تن، گلستان 134 هزار تن، فارس 64 هزار تن، آذربایجان غربی 56 هزار تن، خراسان رضوی 35 هزار تن، در اولویت های دانه های روغنی هستند.

بخش غالب نیاز کشور برای دانه های روغنی و روغن خام از طریق واردات تامین می شود. در برنامه الگوی کشت تلاش شده است با افزایش تولید و جایگزینی دانه های روغنی از میزان وابستگی به واردات کاسته شود و درصد خوداتکایی افزایش یابد. 

یکی از برنامه های مهم، انتقال کشت سبزی و صیفی به فضای گلخانه است تا اراضی مورد نظر برای کاشت کالاهای اساسی از جمله دانه های روغنی، افزایش یابد.

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید