طبقه بندی استان های کشور برای تولید گیاهان قندی

طبقه بندی استان های کشور برای تولید گیاهان قندی

2 ماه پیش بازدید53

در الگوی کشت محصولات زراعی برای سال 1401 - 1402، وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده است که در هر استان چه محصولات زراعی و در چه حجمی کاشت شوند.

به منظور اجاری الگوی کشت توسط کشاورزن نیز، مشوق ها و تسهیلات تولید به تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است و از طرفی قیمت آب بهای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند، کاهش خواهد یافت.

در این طبقه بندی، تولید گیاهان قندی  خوزستان 7972 هزار تن، آذربایجان غربی 1922 هزار تن، خراسان رضوی 903 هزار تن، فارس 668 هزار تن، کرمانشاه 667 هزار تن، همدان 338 هزار تن، لرستان 313 هزار تن و سمنان 125 هزار تن، در اولویت قرار گرفته است.

هرساله بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین می شود اما در صورتی که کارخانجات تولید این محصول احیا یا تاسیس شوند، امکان خودکفایی، در تولید این محصول فراهم خواهد شد.

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید