نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی قم 1401

نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی قم 1401

1 سال پیش بازدید1911

تاریخ شروع: چهارشنبه 23 آذرماه 1401

تاریخ پایان: دوشنبه 28 آذر ماه 1401

کشور، شهر و محل برگزاری:

آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قم، قم، نمایشگاه بین المللی قم

Asia, Middle East, Iran, Qom Province, Qom

سطح برگزاری: داخلی، مل، استانی

نوع ورودی: آزاد و رایگان

تجربه شما

لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید