کمپوست ، قابلیت پایداری باغ سیب را بهبود می بخشد.

کمپوست ، قابلیت پایداری باغ سیب را بهبود می بخشد.

11 ماه پیش بازدید185

سلامت خاک یک باغ به عوامل زیادی بستگی دارد . یکی از این عوامل ، جامعه میکروب هایی است که در خاک زندگی می کنند . این جامعه از باکتری ها ، نماتدها و قارچ ها تشکیل شده است . برخی از این میکروب ها مواد مغذی موجود در خاک را به شکل هایی تبدیل می کنند که درختان می توانند از آن استفاده کنند .

در خاک ، میکروب ها و ریشه های گیاهان در یک همکاری مشترک با یکدیگر تعامل می کنند . درختان مانند سایر گیاهان، مایعات را از ریشه های خود به خاک منتقل می کنند . این مایعات به عنوان منبع غذایی برای جامعه میکروبی ها عمل می کنند و در مقابل ، میکروب ها می توانند به درختان کمک کنند . محققان دریافتند که افزودن کمپوست باعث افزایش تعداد باکتری های موجود در خاک شود که این باکتری ها با فرآیند بازیافت مواد مغذی ارتباط دارند . این کمپوست ها مواد غذایی مورد نیاز برای رشد باکتری ها را فراهم می کنند . اجتماع میکروبی بزرگتر به این معنی است که مواد مغذی بیشتری در دسترس درختان سیب قرار می گیرد . با استفاده از کمپوست ، کشاورزان می توانند مقدار کود مورد نیاز برای تأمین مواد مغذی درختان را کاهش دهند .

بعضی از کودها از منابع تجدیدناپذیر تأمین می شوند . افزودن کمپوست به برنامه مدیریت مواد مغذی یک مزرعه ، وابستگی به این منابع غذایی را کاهش می دهد .

 

این تحقیق اخیراً در مجله Soil Science Society of America Journal ، انتشارات انجمن علوم خاک آمریکا ، منتشر شده است.

 

منبع:

https://www.agronomy.org/news/science-news/compost-improves-apple-orchard-sustainability

تجربه شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید